ویدیو

در این صفحه می توانید ویدیو های مرتبط با کمپین قاصدک را دانلود نمایید.

1- ویدیوی بیماران سکته مغزی

1- ویدیوی بیماران سکته مغزی با کیفیت پایین تر

2- ویدیوی علایم سکته مغزی

2- ویدیوی علایم سکته مغزی با کیفیت پایین تر

3- ویدیوی عوامل خطر سکته مغزی

3- ویدیوی عوامل خطر سکته مغزی با کیفیت پایین تر

4- ویدیو تماس با اورژانس 115

4- ویدیو تماس با اورژانس 115 با کیفیت پایین تر